Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

I.P.S Horse Group kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van I.P.S Horse Group, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan I.P.S Horse Group verstrekt. I.P.S Horse Group kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres 

WAAROM I.P.S HORSE GROUP GEGEVENS NODIG HEEFT

I.P.S Horse Group verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan I.P.S Horse Group uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG I.P.S HORSE GROUP GEGEVENS BEWAART

I.P.S Horse Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

I.P.S Horse Group verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van I.P.S Horse Group worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. I.P.S Horse Group gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

I.P.S Horse Group maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan I.P.S Horse Group te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. I.P.S Horse Group heeft hier geen invloed op.

I.P.S Horse Group heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar erwin@ipshorsegroup.nl. I.P.S Horse Group zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

I.P.S Horse Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van I.P.S Horse Group maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door I.P.S Horse Group verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met I.P.S Horse Group op via erwin@ipshorsegroup.nl. www.ipshorsegroup.eu is een website van I.P.S Horse Group. I.P.S Horse Group is als volgt te bereiken: 

Postadres: Graaf Albrechtstraat 38, 5154 AH Elshout
Vestigingsadres: Graaf Albrechtstraat 38, 5154 AH Elshout
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17173773
Telefoon: 06 185 10 787
E-mailadres: erwin@ipshorsegroup.nl