Ministerieel besluit houdende erkenning van IPS Horse Group Belgium

20.06.2008, Staatsblad Clip Moniteur

Ministerieel besluit houdende erkenning van IPS Horse Group Belgium als centrum voor kunstamatige inseminatie bij paarden en van Dekstation Angélique Hostyn als centrum voor kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie bij paarden.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid van 20 juni 2008 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Met toepassing van afdeling VI van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen wordt het hiernavolgende bedrijf erkend als centrum voor kunstmatige inseminatie bij paarden :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Met toepassing van artikel 8. 2°, van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en zoals vermeld op zijn aanvraag tot erkenning worden in het centrum IPS Horse Group Belgium de volgende handelingen uitgevoerd :
1° de winning van sperma voor de intracommunautaire en de nationale handel;
2° de inseminatie van merries.
Art. 2. Met toepassing van afdeling VI van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen wordt het hiernavolgende bedrijf erkend als centrum voor kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie bij paarden :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Met toepassing van artikel 8. 2°, en artikel 19,2°, van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en zoals vermeld op zijn aanvraag tot erkenning worden in het centrum Dekstation Angélique Hostyn (DAH) de volgende handelingen uitgevoerd :
1° de winning van sperma voor de nationale handel;
2° de inseminatie van merries;
3° de winning van embryo’s voor de nationale handel;
4° de embryotransplantatie.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij wordt gemachtigd om wijzigingen goed te keuren van de handelingen, vermeld in het tweede lid.