I.P.S Bon Bravour also NOT available for Breeding on 2016

ERP – Although there is a lot of interest from breeders both in Holland and abroad for the at 5 studbooks
approved stallion I.P.S Bon Bravour, the decision not to let him breed for 2016
funds. The training of Sjef Janssen and Anky van Grunsven with IPS Bon Bravour after a quiet build more intensively and thereby the potential stallion shows to later in the Grand Prix his debut.
When BB’s debut in Grand Prix will be is not yet determined, but it’s in the planning to start him at smaller level soon.  The stallion shows much progression but we have to take account his enthusiastic efforts so that it is all taught developed. Anky is very happy with his tremendous work ethic and extremely cooperative character.

Hoewel er veel belangstelling bestaat vanuit de fokkers in zowel binnen- als buitenland voor de bij 5 stamboeken goedgekeurde dekhengst I.P.S Bon Bravour blijft het besluit om hem niet in te zetten voor de dekdienst voor 2016 gelden. De trainingen van Sjef Janssen en amazone Anky van Grunsven met I.P.S Bon Bravour worden na een rustige opbouw steeds intensiever en daarbij laat de hengst potentie zien om straks in de Grand Prix zijn debuut te kunnen maken.
Wanneer BB gaat debuteren is nog niet bepaald maar waarschijnlijk eerst een paar lichte proeven om te beginnen. De hengst geeft veel aan maar er wordt rekening gehouden met zijn enthousiaste inzet zodat het allemaal gedoceerd wordt door ontwikkeld. Anky is heel blij met zijn enorme werklust en buitengewoon coöperatief karakter.