Topscore 88,5 for KWPN Maretest I.P.S Bon Bravour daughter Haley B

WAMEL – After winning the Equisport Cup last Saturday, the mare Haley B, s. Bon Bravour today again scored a remarkable result. The rider Marlou de Ruijter got today in the IBOP to Wamel as many as 88,5 points with the half-sister of Don Tango, breeder  . Jan van Boven to St Michielsgestel. Haley got to gallop up a score of 9.5 and for posture and balance + talent as a dressage horse a 9.

Na de winst in de Equicup afgelopen zaterdag, behaalde de merrie Haley B, V. Bon Bravour vandaag opnieuw een opvallend resultaat. Stalamazone Marlou de Ruijter kreeg vandaag bij de IBOP te Wamel maar liefst 88 punten met deze halfzus van Don Tango, fokk.-ger. Jan van Boven te St Micielsgestel. Haley kreeg voor de galop liefst een 9.5 en voor houding en balans + aanleg als dressuurpaard een 9.